18Oct2021
 • Av. Àngel Sallent 188, Terrassa (BCN)
 • + (34) 677 261 881

Categoría: ASSETJAMENT INFANTIL

ASSERTIVITATASSETJAMENTASSETJAMENT INFANTILCOACHINGCURSOSCURSOS ASSETJAMENTDEFENSA PERSONAL PREVENTIVAEDUCACIÓEXPRESIÓ CORPORALINTEGRITAT FISICAJA N'HI HA PROUPSICOLOGÍA INFANTILSUPERACIÓTEATRE CORPORAL

JA NI HA PROU va OFERIR VOLUNTARIAMENT als nens que van asistir al campus d’estiu de viladecavalls un curs intensiu de prevenció a l’assetjament.
Treballant els seus tres blocs, integritat fìsica JOAN , Bloc teatre corporal DIEGO i la nostra psicologa i guapisima EVA.
Va ser una jornada molt enriquidora.

GRÀCIES ALS MONITORS PER LA SEVA AJUDA,I ALS NENS DE VILA PER LA SEVA ATENCIÓ.

ASSETJAMENT INFANTILCURSOSCURSOS ASSETJAMENTJA N'HI HA PROUVIDEOSVIDEOS ASSETJAMENTReportatge de cursos de prevenció de l’assetjament escolar impartits en delegació central de Madrid.

ASSETJAMENT INFANTILDEFENSA PERSONAL PREVENTIVAVIDEOSVIDEOS ASSETJAMENT

Cursos de Defensa Personal a Madrid

Els alumnes aprendran a defensar d’una forma senzilla i pràctica, d’acord amb el següent programa d’entrenament: La por: símptomes i limitacions La guàrdia defensiva La distància i el desplaçament Armes naturals del cos humà Defensa contra agafades Defensa contra cops Defensa des del terra Armes ocasionals: el bolígraf i el paraigÜes Estratègia: prevenció i acció Aspectes legals: la legítima defensa La gestió de la por és fonamental en els nostres cursos de Defensa Personal, ja que cal no bloquejar davant d’una crisi de pànic.

Per aquesta mateixa raó utilitzem un exercicis anomenat “Stress Test” ®, patentat i registrat per nosaltres, que aconsegueix reproduir la situació real, posant l’agredit en una situació similar a la que es trobarà al carrer. No cal condicions físiques especials, coneixements previs, ni hi ha cap tipus de limitació per edat o sexe.

De fet, als nostres cursos assisteixen tant joves com a persones d’edat madura, i fins i tot pares o mares amb els seus fills. es pot assistir en xandall, quimono d’arts marcials, o roba esportiva còmoda.

ASSERTIVITATASSETJAMENTASSETJAMENT INFANTILCURSOSDEFENSA PERSONAL PREVENTIVAEXPRESIÓ CORPORALINTEGRITAT FISICAJA N'HI HA PROU

Els cursos intensius

El programa planteja 3 blocs generals de treball: teatre, assertivitat i defensa
personal. Les tres àrees de treball són complementàries, i es reforcen unes amb
altres. Els blocs són desenvolupats per 3 professionals amb àmplia experiència
en el seu camp, i en el treball amb nens i adolescents.

 Grups

Els grups que es conformaran seran mixtos (nois i noies) i es distribuiran en
funció de l’edat: – de 6 – 9 anys – de 10 a 13 anys – de 14 a 17 anys Nombre de
places i beques El nombre de places és 20 alumnes per grup. S’atorgaran dues
beques gratuïtes per cada grup.


Tarifes

El preu del curs és de 150 euros per alumne

i curs bàsic de 12 hores. Les escoles, instituts o altres col.lectius que
desitgin un curs de més durada, consulteu tarifes. Començament, horari i lloc Estem
completant nous grups per al curs acadèmic 2011/2012. Si estàs interessat a formar part d’ells, envia’ns un email a:
infobcn@acoso-escolar.es amb la teva edat, nom, cognoms i telèfon de contacte,
perquè t’avisem de la data d’inici.

ASSERTIVITATASSETJAMENTASSETJAMENT INFANTILCOACHINGCURSOSJA N'HI HA PROUPSICOLOGÍA INFANTIL

Assertivitat

L’àrea psicològica per als nens de 6 a 9 anys,
ensenya a identificar el problema de l’assetjament. Tracta l’ús del llenguatgede manera assertiva. Treballa tècniques per millorar l’habilitat social i
treballa el concepte d’auto-imatge, per a superar qualsevol percepció errònia d’un defecte físic o sensació d’inferioritat. Aquest bloc està dividit en 4
sessions:

 1. Definició i identificació de la conducta
  d’assetjament.
 2. Informar de l’assetjament. Protocol
  d’actuació.
 3. L’observador què fer quan veus a algú a qui estan assetjant?
 4. Autodefinició i autoestima.

A continuació es mostren les programes per a cada franja d’edat:

Nens de 6 – 9 anys / Nens de 10 – 13 anys / Nens de 14 – 17 anys


NENS DE 6 – 9 ANYS

Sessió 1

Definició i identificació de la conducta
d’assetjament.

OBJECTIU
Que els alumnes identifiquen què és l’assetjament escolar, i les múltiples formes en què aquest es poT presentar:

 • Assetjament físic.
 • Assetjament psicològic.
 • Extorsió.
 • Assetjament visual.
 • Exclusió.
 • Així com que assenyalin com se sent un quan és assetjat.

ACTIVITATS
Introducció molt breu sobre el que és l’assetjament i per què em fa sentir malament. Lectura i comentari d’històries:

dividir la classe en grups petits i respondre a les següents preguntes:

1. Li estaven assetjant el noi / a
2.De quina manera li assetjaven?
3. Com es sentia el assetjat?
4.Com creieu que se sentia l’assetjador? Tempesta d’idees sobre el que és assetjament, així com les diferents formes en què es pot donar aquest, i
recapitulació de com em sento quan em assetgen.

Sessió 2

Informar de l’assetjament. Protocol d’actuació.


OBJECTIU:

Que els alumnes s’adonin de la importància de “denunciar” l’assetjament de cara a evitar que aquesT es perpetuï. Desenvolupament d’un protocol de “denúncia” quan es produeix una situació d’assetjament (què puc fer quan em assetgen?).


ACTIVITATS:

1.Realitzar l’activitat: no paguis l’ànec … denuncia-ho.
2.Tormenta d’idees (dividir la pissarra en dues): de les raons per les quals un suposadament no ha de dir als professors, que està sent assetjat de les conseqüències de no denunciar
3.Donar unes pautes de quins són els passos correctes per denunciar que un està sent objecte d’assetjament.

Sessió 3

L’observador Què fer quan veus que a algú li estan assetjant?

OBJECTIU
Que els observadors de les situacions d’assetjament actuïn en comptes de quedar passius davant els esdeveniments. Que formin part de la solució davant el problema de l’assetjament a les aules, generant un entorn de seguretat a l’escola.

ACTIVITATS

1.Explicar els tres tipus d’observadors que hi ha: No fa res i ignora la situació. El que actua de forma negativa i anima l’assetjador. Qui realitza una acció responsable.
2.Tormenta d’idees de les raons per les quals un quan veu una situació d’assetjament no actua.
3.AL costat de la pluja d’idees anterior, anotar quines són les conseqüències que algú presenciï una situació d’assetjament, i que no faci res.
4.Lista d’accions que fomenten l’assetjament i accions que dissuadeixen de l’assetjament.
5.Fer un eslògan contra l’assetjament.

Sessió 4

Autodefinició, autoestima i assertivitat.

OBJECTIU:
Reforçar l’autoestima dels alumnes, de cara a millorar la seva autoafirmació davant possibles casos d’assetjament psicològic o físic. Veure la importància del llenguatge que fem servir amb nosaltres mateixos amb vista a fomentar una alta o baixa autoestima. La importància de acceptar-nos com som, amb els nostres punts forts i els nostres punts febles.

ACTIVITATS:

1.Fer una llista amb les coses que m’agraden de mi (tant físiques com psicològiques).

2.Que en petit grup llegeixin la història de Jimmy i que indiquin què li ha passat a Jimmy per sentir-se tan malament.
D’aquí s’exposa en grup les conclusions i es veu l’important paper que tenen les autoinstruccions (tant les positives com les negatives). Que posin ells exemples de autoinstruccions.

3.Rellenar la fitxa de “escolto la meva veu GUANYADORA”.

4.Poner un llistat de les coses que fem amb els nostres amics i que ens converteixen en bons amics.

ASSETJAMENTASSETJAMENT INFANTILDEFENSA PERSONAL PREVENTIVA

Defensa Personal

L’àrea de defensa personal ensenya un protocol de defensa de la integritat física; pràctica tècniques de relaxació i autocontrol; treballa la psicomotricitat, millorant amb tot això la confiança en si mateixos i la capacitat de protegir-quan no es té la protecció d’un adult.

Nens de 6 – 9 anys

Concepte d’autodefensa Diferències entre el comportament passiu, assertiu i agressiu Posició corporal Guàrdia defensiva Desplaçaments i maniobres bàsiques de defensa Exercicis de respiració /relaxació i autocontrol Examen final

Nens de 10 – 13 anys

Concepte d’autodefensa Diferències entre el comportament passiu, assertiu i agressiu Posició corporal Guàrdia defensiva
Desplaçaments i maniobres bàsiques de defensa Defensa contra agafades i cops
Exercicis de respiració / relaxació i autocontrol Examen final

 

Nens de 14 – 17 anys

Concepte d’autodefensa Diferències entre el comportament passiu, assertiu i agressiu Posició corporal Guàrdia defensiva Desplaçaments i maniobres bàsiques de defensa Defensa contra agafades i cops Defensa a terra i des de terra

Exercicis de respiració / relaxació i autocontrol Examen final

ASSETJAMENTASSETJAMENT INFANTILCOACHINGDEFENSA PERSONAL PREVENTIVAEDUCACIÓJA N'HI HA PROUPSICOLOGÍA INFANTILTEATRE CORPORAL

Enfrontar l’assetjament escolar. Què fer?

Si hi ha un tema que suscita gran preocupació per les seves implicacions personals, familiars, i socials aquest és la violència a l’escola. L’objectiu d’aquest innovador programa, és desenvolupar en els nens i adolescents un estil de comportament preventiu dirigit a la resolució pacífica de conflictes en l’entorn escolar, i l’aprenentatge de tècniques psicològiques, socials i físiques pràctiques amb les quals enfrontar-se al bullying, o assetjament escolar.

LA NOSTRA MASCOTALA NOSTRA MASCOTA

TRES ÀREES DE TREBALL

Bloc Teatre

L’àrea teatral té com a objectiu millorarla capacitat expressiva del cos. Treballa la desinhibició per superar problemesde timidesa. Ensenya empatia mitjançant jocs de rol per ser conscients del paper de assetjat i de assetjador. Persegueix la integració en el grup mitjançant una obra coral

Bloc Assertivitat

L’àrea psicològica, ensenya a identificar el problema de l’assetjament escolar. Tracta l’ús del llenguatge de manera assertiva. Treballa tècniques per millorar l’habilitat social i aprofundeix en el concepte d’auto-imatge, per a superar qualsevol percepció errònia d’un defecte físic o sensació d’inferioritat

Bloc Defensa Personal

Ensenya un protocol de defensa de la integritat física; pràctica tècniques de relaxació i autocontrol; treballa la psicomotricitat, millorant amb tot això la confiança en si mateixos i la capacitat de protegir-quan no es té la protecció d’un adult.

                                      EQUIP JA N’HI HA PROU

ASSETJAMENT INFANTILNOTICIES INTERESANTS

¿Cómo hacer frente al acoso escolar ahora que comienza el nuevo curso? Muchos son los padres preocupados en estos momentos si existe una mínima sospecha de que su hijo está sufriendo ‘bullying’ en el colegio.

Pero, ¿cómo evitarlo? El grupo IMF explica cómo en cinco puntos fundamentales.

 1. Cree lo que tu hijo te dice. Este es un primer paso importante y dará al niño la seguridad de que puedes ayudarle con su problema. Escúchale atentamente.
 2. Hazle sentir que no está solo. La mayoría de los niños tienen que hacer frente a algún tipo de comportamiento intimidatorio en un momento u otro. Asegúrale que él no es el problema.
 3. Si tu hijo está siendo amenazado física o psicológicamente en el colegio, debes comunicarlo al mismo cuanto antes para que el colegio adopte las medidas oportunas
 4. Enseña a tu hijo comportamientos asertivos para ignorar bromas sin importancia. Hay que enseñarle a decir “no” como medio para evitar sufrimientos.
 5. Anima a tu hijo a no ceder. Ceder no haría más que hacer que el acosador continúe y el problema se alargue. Debemos enseñar a los pequeños a responder al acoso, mostrándose firmes pero no agresivos.

A veces el niño no se atreve a hablar del tema con sus padres. Sin embargo, hay señales claras que nos permiten saber si está siendo acosado.

 • 1. Llegar a casa con la ropa, libros, gafas, etc. rotos o dañados.
 • 2. Cortes inexplicables, contusiones y arañazos.
 • 3. Tiene pocos o ningún amigo, con quien pasan el tiempo.
 • 4. Miedo de ir al colegio, viajar en el autobús escolar, o participar en las actividades organizadas con sus compañeros.
 • 5. Tarda más tiempo de lo normal en llegar al colegio.
 • 6. Ha perdido interés por el colegio o empieza a tener malas notas.
 • 7. Está especialmente triste, de humor cambiante, lloroso o deprimido cuando él o ella llega a casa.
 • 8. Se queja con frecuencia de dolores de cabeza, de estómago u otras dolencias físicas.
 • 9. Tiene problemas para dormir o tiene pesadillas.
 • 10. Pérdida del apetito.

También hay señales que delatan al acosador. Suele ser impulsivo, impetuoso y dominante. Además, les falta empatía, se frustran fácilmente y ven la violencia como algo positivo. Normalmente tienden a ser físicamente más fuertes que los demás niños.

Arancha Cuéllar – Qué.es 14 de septiembre de 2011


Click here to find out more!
Click here to find out more!