18Oct2021
 • Av. Àngel Sallent 188, Terrassa (BCN)
 • + (34) 677 261 881

Categoría: JA N’HI HA PROU

ASSERTIVITATASSETJAMENTASSETJAMENT INFANTILCOACHINGCURSOSCURSOS ASSETJAMENTDEFENSA PERSONAL PREVENTIVAEDUCACIÓEXPRESIÓ CORPORALINTEGRITAT FISICAJA N'HI HA PROUPSICOLOGÍA INFANTILSUPERACIÓTEATRE CORPORAL

JA NI HA PROU va OFERIR VOLUNTARIAMENT als nens que van asistir al campus d’estiu de viladecavalls un curs intensiu de prevenció a l’assetjament.
Treballant els seus tres blocs, integritat fìsica JOAN , Bloc teatre corporal DIEGO i la nostra psicologa i guapisima EVA.
Va ser una jornada molt enriquidora.

GRÀCIES ALS MONITORS PER LA SEVA AJUDA,I ALS NENS DE VILA PER LA SEVA ATENCIÓ.

ASSETJAMENT INFANTILCURSOSCURSOS ASSETJAMENTJA N'HI HA PROUVIDEOSVIDEOS ASSETJAMENTReportatge de cursos de prevenció de l’assetjament escolar impartits en delegació central de Madrid.

ASSERTIVITATASSETJAMENTASSETJAMENT INFANTILCURSOSDEFENSA PERSONAL PREVENTIVAEXPRESIÓ CORPORALINTEGRITAT FISICAJA N'HI HA PROU

Els cursos intensius

El programa planteja 3 blocs generals de treball: teatre, assertivitat i defensa
personal. Les tres àrees de treball són complementàries, i es reforcen unes amb
altres. Els blocs són desenvolupats per 3 professionals amb àmplia experiència
en el seu camp, i en el treball amb nens i adolescents.

 Grups

Els grups que es conformaran seran mixtos (nois i noies) i es distribuiran en
funció de l’edat: – de 6 – 9 anys – de 10 a 13 anys – de 14 a 17 anys Nombre de
places i beques El nombre de places és 20 alumnes per grup. S’atorgaran dues
beques gratuïtes per cada grup.


Tarifes

El preu del curs és de 150 euros per alumne

i curs bàsic de 12 hores. Les escoles, instituts o altres col.lectius que
desitgin un curs de més durada, consulteu tarifes. Començament, horari i lloc Estem
completant nous grups per al curs acadèmic 2011/2012. Si estàs interessat a formar part d’ells, envia’ns un email a:
infobcn@acoso-escolar.es amb la teva edat, nom, cognoms i telèfon de contacte,
perquè t’avisem de la data d’inici.

ASSERTIVITATASSETJAMENTASSETJAMENT INFANTILCOACHINGCURSOSJA N'HI HA PROUPSICOLOGÍA INFANTIL

Assertivitat

L’àrea psicològica per als nens de 6 a 9 anys,
ensenya a identificar el problema de l’assetjament. Tracta l’ús del llenguatgede manera assertiva. Treballa tècniques per millorar l’habilitat social i
treballa el concepte d’auto-imatge, per a superar qualsevol percepció errònia d’un defecte físic o sensació d’inferioritat. Aquest bloc està dividit en 4
sessions:

 1. Definició i identificació de la conducta
  d’assetjament.
 2. Informar de l’assetjament. Protocol
  d’actuació.
 3. L’observador què fer quan veus a algú a qui estan assetjant?
 4. Autodefinició i autoestima.

A continuació es mostren les programes per a cada franja d’edat:

Nens de 6 – 9 anys / Nens de 10 – 13 anys / Nens de 14 – 17 anys


NENS DE 6 – 9 ANYS

Sessió 1

Definició i identificació de la conducta
d’assetjament.

OBJECTIU
Que els alumnes identifiquen què és l’assetjament escolar, i les múltiples formes en què aquest es poT presentar:

 • Assetjament físic.
 • Assetjament psicològic.
 • Extorsió.
 • Assetjament visual.
 • Exclusió.
 • Així com que assenyalin com se sent un quan és assetjat.

ACTIVITATS
Introducció molt breu sobre el que és l’assetjament i per què em fa sentir malament. Lectura i comentari d’històries:

dividir la classe en grups petits i respondre a les següents preguntes:

1. Li estaven assetjant el noi / a
2.De quina manera li assetjaven?
3. Com es sentia el assetjat?
4.Com creieu que se sentia l’assetjador? Tempesta d’idees sobre el que és assetjament, així com les diferents formes en què es pot donar aquest, i
recapitulació de com em sento quan em assetgen.

Sessió 2

Informar de l’assetjament. Protocol d’actuació.


OBJECTIU:

Que els alumnes s’adonin de la importància de “denunciar” l’assetjament de cara a evitar que aquesT es perpetuï. Desenvolupament d’un protocol de “denúncia” quan es produeix una situació d’assetjament (què puc fer quan em assetgen?).


ACTIVITATS:

1.Realitzar l’activitat: no paguis l’ànec … denuncia-ho.
2.Tormenta d’idees (dividir la pissarra en dues): de les raons per les quals un suposadament no ha de dir als professors, que està sent assetjat de les conseqüències de no denunciar
3.Donar unes pautes de quins són els passos correctes per denunciar que un està sent objecte d’assetjament.

Sessió 3

L’observador Què fer quan veus que a algú li estan assetjant?

OBJECTIU
Que els observadors de les situacions d’assetjament actuïn en comptes de quedar passius davant els esdeveniments. Que formin part de la solució davant el problema de l’assetjament a les aules, generant un entorn de seguretat a l’escola.

ACTIVITATS

1.Explicar els tres tipus d’observadors que hi ha: No fa res i ignora la situació. El que actua de forma negativa i anima l’assetjador. Qui realitza una acció responsable.
2.Tormenta d’idees de les raons per les quals un quan veu una situació d’assetjament no actua.
3.AL costat de la pluja d’idees anterior, anotar quines són les conseqüències que algú presenciï una situació d’assetjament, i que no faci res.
4.Lista d’accions que fomenten l’assetjament i accions que dissuadeixen de l’assetjament.
5.Fer un eslògan contra l’assetjament.

Sessió 4

Autodefinició, autoestima i assertivitat.

OBJECTIU:
Reforçar l’autoestima dels alumnes, de cara a millorar la seva autoafirmació davant possibles casos d’assetjament psicològic o físic. Veure la importància del llenguatge que fem servir amb nosaltres mateixos amb vista a fomentar una alta o baixa autoestima. La importància de acceptar-nos com som, amb els nostres punts forts i els nostres punts febles.

ACTIVITATS:

1.Fer una llista amb les coses que m’agraden de mi (tant físiques com psicològiques).

2.Que en petit grup llegeixin la història de Jimmy i que indiquin què li ha passat a Jimmy per sentir-se tan malament.
D’aquí s’exposa en grup les conclusions i es veu l’important paper que tenen les autoinstruccions (tant les positives com les negatives). Que posin ells exemples de autoinstruccions.

3.Rellenar la fitxa de “escolto la meva veu GUANYADORA”.

4.Poner un llistat de les coses que fem amb els nostres amics i que ens converteixen en bons amics.

ASSETJAMENTASSETJAMENT INFANTILCOACHINGDEFENSA PERSONAL PREVENTIVAEDUCACIÓJA N'HI HA PROUPSICOLOGÍA INFANTILTEATRE CORPORAL

Enfrontar l’assetjament escolar. Què fer?

Si hi ha un tema que suscita gran preocupació per les seves implicacions personals, familiars, i socials aquest és la violència a l’escola. L’objectiu d’aquest innovador programa, és desenvolupar en els nens i adolescents un estil de comportament preventiu dirigit a la resolució pacífica de conflictes en l’entorn escolar, i l’aprenentatge de tècniques psicològiques, socials i físiques pràctiques amb les quals enfrontar-se al bullying, o assetjament escolar.

LA NOSTRA MASCOTALA NOSTRA MASCOTA

TRES ÀREES DE TREBALL

Bloc Teatre

L’àrea teatral té com a objectiu millorarla capacitat expressiva del cos. Treballa la desinhibició per superar problemesde timidesa. Ensenya empatia mitjançant jocs de rol per ser conscients del paper de assetjat i de assetjador. Persegueix la integració en el grup mitjançant una obra coral

Bloc Assertivitat

L’àrea psicològica, ensenya a identificar el problema de l’assetjament escolar. Tracta l’ús del llenguatge de manera assertiva. Treballa tècniques per millorar l’habilitat social i aprofundeix en el concepte d’auto-imatge, per a superar qualsevol percepció errònia d’un defecte físic o sensació d’inferioritat

Bloc Defensa Personal

Ensenya un protocol de defensa de la integritat física; pràctica tècniques de relaxació i autocontrol; treballa la psicomotricitat, millorant amb tot això la confiança en si mateixos i la capacitat de protegir-quan no es té la protecció d’un adult.

                                      EQUIP JA N’HI HA PROU